Obrázek pro kategorii Tisk

Kupte si reklamu v tisku

Jenoduše se zaregistrujte a naplánujte si svou kampaň

Na GATE4AD najdete reklamní prostor ve všech médiích

Registrujte se
*
*
*
*

Nabídka reklamního prostoru

Potřebujete poradit
s výběrem médií?

Kontaktujte nás a naši specialisté
vám poradí
+420 603 915 664
info@gate4ad.com
Po-Pá 9:00-17:00
Kontaktujte nás a my vám poradíme jak naplánovat efektivní kampaň
Nákup reklamy ihned, bez zdlouhavého vyřizování
Kontaktovat

Reklama v tiskuPlánování a nákup reklamy v tisku má svá specifika. Pro reklamní kampaň v tiskových médiích (deníky, magazíny) je nutné počítat s časovou rezervou, tato časová rezerva je však závislá na periodicitě daného titulu. U deníků a týdeníků, které vycházejí denně (kromě neděle) je možné reklamní prostor koupit prakticky s týdenním předstihem, pokud má klient připravené podklady. S větší časovou rezervou je však potřeba počítat u magazínů, které mají periodicitu vydání 14 dní, 1 měsíc, 2 měsíce atd. Protože plánování reklamy do těchto titulů  je závislé právě na periodicitě (např. pokud klient chce mít reklamu v měsíčníku (vychází jednou za měsíc), je potřeba podklady dodat nejpozději 15-20 dní před jeho vydáním). Cena reklamy v tisku je definována jediným parametrem a to formátem inzerce = celostrana (1/1), od kterého se pak odvíjí cena reklamy menších nebo větších formátů (1/2 strany, 1/3 strany, 1/4 strany, dvoustrana 2/1 atd.). Klient si pro naplánování kampaně musí určit načasování kampaně, formát a cílovou skupinu, podle které si vybere nejvhodnější titul pro reklamu.

Na českém trhu máme několik velkých vydavatelství, kteří prodávají tisková média. Mezi hlavní hráče na trhu patří Czech News Center, Mafra, Vltava Labe Media, Borgis, Economia, jejich podíl na trhu je okolo 90%, zbylých 10% podílu na trhu patří tematickým vydavatelstvím RF Hobby, Empresa Media. Tisková média dělíme na dva typy tisku, a to na deníky a magazíny. Všechna velká vydavatelství zastřešují jak deníky, tak magazíny. Tematická vydavatelství vydávají pouze magazíny. Stejně jako u ostatních media typů se musela vydavatelství přizpůsobit digitalizaci a životním stylu čtenářů, tzn. že většina tištěných titulů (deníky, magazíny) má svoji webovou verzi (neboli online verzi) a tudíž mediální komunikace klientů je realizována jak v tištěných verzích, tak na online stránkách titulů. Čtenost všech tiskových médií je měřena tzv. výzkumem čtenosti tisku Media Projekt, který zjišťuje sledovanost tiskových titulů v populaci ve věku 12 – 79 let.

Výhodou tiskové reklamy je, že čtenáři mají v tištěných titulech možnost si své deníky a magazíny přečíst kdykoliv oproti webovým stránkách, kdy jsou jednotlivé články aktualizované v průběhu dne. Stejně tak to platí pro reklamní prostor, kdy v tištěném médiu má čtenář reklamu tzv. stále na očích, tak na webových stránkách titulů se reklama mění v řádech vteřin, protože zde tzv. rotuje reklama desítek klientů. Další výhodou reklamy v tiskových médiích je přesné cílení na určenou cílovou skupinu na základě měření sledovanosti tiskových titulů v Media Projektu. Pokud chcete reklamou oslovit masu čtenářů, je dobré využít reklamu v denících, které jsou schopny velmi rychle vybudovat masový zásah, pokud chcete cílit např. na cílovou skupinu Muži 30-60, je určitě na místě využít tituly/magazíny určené pro čtenáře mužské populace. A v neposlední řadě další výhodou je regionální cílení, tj. můžete si vybrat reklamu pouze v regionu, který potřebujete pro svou reklamu.

Nevýhodou jsou celkem vysoké náklady na oslovení dané cílové skupiny, jelikož platíte i za zásah všech čtenářů. Určitým limitem může být pro klienty také dlouhá doba uzávěrek pro dodání podkladů do jednotlivých titulů.

Pro naplánování kvalitní efektivní tiskové kampaně je důležité znát své obchodní cíle a vytvořit si strategii pro produkt/značku, aby bylo možné si vybrat tituly, které podpoří cíle a jejich dosažení. Pokud chcete mít reklamu na rychlobrátkové zboží (FMCG) a zvýšit prodeje, určitě je na místě využít reklamu v denících, protože zasáhnout masu populace. Pokud chcete mít image reklamu na podporu produktu/značky, určitě doporučujeme reklamu ve vybraných titulech/magazínech, které korespondují s nadefinovanou cílovou skupinou. Pokud chcete vybudovat povědomí o značce, je důležité reklamu naplánovat na delší období, tzn. ve více titulech aspoň na 2 měsíce.

Formáty tiskové reklamy:

Tisková reklama se rozlišuje podle velikosti inzertní plochy – 1/1 (celostrana), 1/2 (polovina strany), 1/3 (třetina strany), 1/4 (čtvrtina strany). Základní cena je stanovena za formát 1/1, tj. celostrana

Advertorial – jedná se o placenou reklamu, která se „tváří“ jako článek a tento formát se snaží přiblížit redakčnímu článku/textu. Tento formát se využívá v kampaních, kde je nutné vysvětlit benefity komunikovaného produktu/značku a popsat více v detailu.

Vklady (sampling) – vkládání/vlepení vzorků produktů, letáků do vybraných titulů

Falešná titulní strana – tento formát je vlastně inzertní přebal, který simulují titulní stranu vybraných titulů

 

Mediální pojmy:

GRP (Gross Rating Point) - touto jednotkou se měří sledovanost pořadů. 1 GRP = zásah 1 % cílové skupiny, např. velikost cílové skupiny/diváků ve věku 15+ je 8.600.000, tzn. že 1 GRP v této cílové skupině znamená zásah 86.000 diváků

TRP (Target Rating Point) - touto jednotkou se měří sledovanost konkrétní cílové skupiny. Stejně jako u GRP, 1 TRP = zásah 1% konkrétní cílové skupiny, např. velikost cílové skupiny Ženy 20-49 let je 3.500.000, tzn. že 1 TRP v této cílové skupiny znamená zásah 35.000 žen 20-49 let

Net Reach – je procento cílové skupiny zasáhnuté během kampaně alespoň jednou, tzn. například Net Reach 20 % znamená, že 20 % dané cílové skupiny vidělo inzerát jednou

Afinita (Target Affinity Index/vhodnost) = index, který popisuje vhodnost vybraného titulu pro konkrétní cílovou skupinu a je to poměr mezi GRP a TRP (TRP/GRP = afinita)

Sociodemografie – tiskovou reklamu je možné cílit na cílové skupiny dle věku, pohlaví, vzdělání, místa bydliště, velikosti bydliště, příjmu domácnosti atd. 

Registrujte se na GATE4AD.com a získejte přístup do světa reklamy

Nákup reklamy ihned, žádné zdlouhavé vyřizování
Registrovat