BILLBOARDY - CELÁ ČR - 100 KS

*
*
*
Cena Gate4Ad: registrovat
Cena za 100 x Billboard

Základní cena kampaně je za 100 ks billboardů po dobu jednoho kalendářního měsíce po celé ČR. Kampaň začíná vždy od 1. dne v měsíci.

Objednací doba je nejméně 20 dní před možným zahájením kampaně a nutností dodat hotové podklady nejpozději 10 dní před začátkem kampan